Schrijven en redigeren

Tijd om prioriteiten te stellen

Tijd om prioriteiten te stellen? Maar tegelijkertijd wel de betrokkenheid van uw bedrijf borgen?
Dan ondersteun ik u graag met bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden:

  • Elke week alle nieuws, formeel en informeel, in een mooi opgemaakte ‘Keek op de week’ verspreiden onder uw werknemers;
  • Een periodieke nieuwsbrief versturen naar uw klanten, patiënten, ouders van uw leerlingen….;
  • Met regelmaat een vlot geschreven blog op uw website;
  • Correcte spelling, grammatica en opmaak van uw correspondentie of documenten.

Met mijn passie voor taal schrijf en redigeer ik graag de teksten, passend bij úw bedrijf.


Neem contact op voor informatie:

Telefonisch: 06 – 30 25 91 71 Mail: sprekendliset@gmail.com